Mieliasia - Voi hyvin - Voi hyvin

TYÖNOHJAUS

Käytä energiasi olennaiseen.

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on koulutetun työnohjajaan kanssa kahdenkeskistä tai useamman mukana olevan henkilön vuorovaikutusta, jonka tavoitteena ovat yhteisesti sovitut päämäärät.

Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön, sen rajojen ja ilmiöiden tunnistamiseen.

Työnohjaus on alkujaan syntynyt kirkon, terapeuttisen hoitotyön ja sosiaalityön puitteissa. Yhteistä näille ammattialoille on vaativa, henkisesti kuormittava asiakastyö.Vähitellen työnohjaus on yleistynyt hoito-, sosiaali- ja kasvatusaloilla ja siitä on muodostunut jatkuvan ammatillisen kasvun ja työn laadullisen kehittämisen työkalu.

Liiketaloudessa työnohjaus tukee organisaation strategiaa ja liiketaloudellista kehitystä.
Se sopii yksilön, ryhmän ja koko organisaation oppimiseen ja kehittämiseen. Työnohjaajan ulkopuolinen näkökulma sekä jäsentävät ja selkiyttävät kysymykset saavat ajattelemaan tilannetta uudella tavalla.

Työnohjauksen hyödyt kiteytyvät tavoitteellisessa, prosessimaisessa työskentelyssä. Hyötyinä voidaan nostaa esille yhteisten tavoitteiden selkiytyminen, tehtävien ja työroolien jäsentyminen eri tasoilla, työntekemisen sujuvoittaminen, joustavuuden ja muutoskyvyn paraneminen sekä johtamisen ja yhteistyökyvykkyyden kehittyminen unohtamatta ohjattavien koetun työhyvinvoinnin lisääntymistä. Kun edellä mainitut hyödyt summataan yhteen, organisaation tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa.

Työyhteisövalmentaja, työnohjaaja (STOry), KM Anita Paananen uskoo, että työnohjaus voi toimia alasta riippumatta yhtenä välineenä nykyisen työelämän laadun ja mielekkyyden parantamisessa.

Pyydä lisätietoja ja tarjous työnohjauksesta sivun alareunassa olevalla yhteydenottolomakkeella.

 

Pieni loma päivittäisten kiireiden keskellä.

8 askelta hyvää työhön -ohjelma.

Palveluita henkilöstön kehittämiseen.

Webbiriihi