Mieliasia - Voi hyvin - Voi hyvin

AJANKOHTAISTA

Valokuva

Mieliasian kaikki palvelut tai työkalut auttavat sinua ymmärtämään paremmin itseäsi ja muita ihmisiä.  Ne ohjaavat sinua kohti parempaa oman elämän laatua ja joustavampaan vuorovaikutukseen kaikkialla missä vaikutat.

Ihmissuhteissa eli vuorovaikutuksessa toistemmme kanssa kaikki tapamme, ajatus-, tunne- ja käyttäytymismallimme tulevat parhaiten esille. Kuitenkin monet näistä omista luontaisista malleistamme ovat meille itsellemme mysteeri eli ne ovat automatisoituneita toimintojamme, jopa lapsuudessa opittuja selviytymiskeinoja.

Automaattiset käyttäytymis- ja tulkintamallit muodostavat mukavuusalueemme, emmekä erityisen mielellämme halua poistua tältä alueelta. Lisäksi ympärillämme olevat  ihmiset; kumppanimme, ystävämme, perheemme ja työtoverimme ovat tottuneet siihen millaisia olemme.Saattaakin olla, että he ehdottomasti haluvavat meidän pysyvän sellaisina kuin olemme, jotta emme haastaisi heitä pois heidän mukavuusalueiltaan.

Erilaisten asennoitumisten ja maailmankatsomusten kohtaaminen kuuluu luonnollisena osana jokaiseen ihmissuhteeseen. Voi olla, että useinmiten odotamme, että toinen osapuoli mukautuisi omiin näkemyksiimme. Meidän ei kuitenkaan tarvitsisi odottaa toisten muuttumista vanhojen mallien murtamiseksi. Voimme tehdä itsekin paljon  ihmissuhteidemme eteen.

Webbiriihi